שירות לקוחות 073-2746264

תקנון

כללי

1.      אתר wall art מבית
הום סנטר מופעל על ידי חברת הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ח.פ 520038480
מרחוב טוליפמן 7א ראשון לציון (להלן: "הום סנטר").  בכל מקום בו מוזכר בתקנון זה
wall art הכוונה גם להום סנטר.

2.      אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע
מהוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
ככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין
.

3.      האתר משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור
הגולשים באינטרנט בישראל. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר ("מכר
מרחוק
"), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה
.

4.      הום סנטר עושה מאמצים עילאיים לוודא
הימצאות כל מוצר המופיע באתר במלאי המוצרים המיועדים למכירה. לעיתים נוצר מצב בו
המערכת אינה מעודכנת בצורה מלאה, כך שמוצר מסוים שהוזמן לא מצוי במלאי. במקרים
כאלה, הום סנטר אינה מחויבת לספק המוצר והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך והנובע
מכך. כמו כן ייתכן מצב הפוך בו מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר,
והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך והנובע מכך
.

5.      מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של
טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר, לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב והן נובעות
מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן. במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות
מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון
.

6.      חברי מועדון
PowerCard
ייהנו מכל ההטבות הניתנות במסגרת
הכרטיס, ברכישת מוצרים באתר
.

7.      השירותים והמוצרים הנמכרים דרך אתר wall art, מוצעים לגולשים
לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט
– בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר וכן סך
כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר
התשלומים שהתבקש על ידי מבצע הפעולה
.
(להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הצרכן" ו/או "הלקוח").

8.      השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש
המפורטים בתקנון זה
.

9.      כל מבצע פעולת רכישה באתר wall art  מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע
לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר
wall art, כי הוא מכיר כללים
אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
wall art ו/או מפעילי האתר ו/או הום סנטר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות
הקשורות בהפרת התחייבויות
wall art ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

10.  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון
זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע
.

 

 

 

    מבצעים

11.  אתר wall art מציע לעיתים מוצרים
במבצעים מיוחדים ו/או מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה, הקיימים גם בסניפי הום סנטר וכן
מבצעים ייחודיים המוצעים רק באתר
.

12.   הום סנטר רשאית לפרסם ו/או להציע ללקוחות מבצעים
ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים ו/או הגבלות שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי
ובכפוף להוראות הדין.
 

13.  Wall art
אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי
wall art זכאית
לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.
 

14.  wall art
רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל
או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכול לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע
ובכפוף להוראות הדין.

     ביצוע הזמנה

15.  כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך
האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק:
"הוספה לסל".

16.  ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי
משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה ובפרט סעיף 75 להלן.

17.  כמו כן, מבצע הפעולה יוכל לבצע הזמנה
של מוצר באיסוף עצמי תוך ציון הסניף שממנו  הוא מעוניין לאסוף את המוצר המוזמן
.

18.   מבצע הפעולה  מתבקש לרשום בקופה את פרטי כרטיס האשראי וכן את מספר
התשלומים, לפי הנהוג ב-
wall art
ולאשר את העסקה. לעיתים

הצרכן יקבל לטלפון הנייד שלו  מסרון הכולל סיסמה, אותה הוא מתבקש להזין בדף
המנפיק, על מנת להשלים את העסקה.

19.   מייד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע wall art בדיקה
של פרטי כרטיס האשראי ובדיקה של הימצאות הפריט המוזמן במלאי. עם אישור ההזמנה
ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב, כי ההזמנה
אושרה זמנית ואולם אישור זה הינו מותנה למשך תקופה של 24 שעות עד גמר ווידוא הימצאות
הפריט המוזמן במלאי החברה ורק אז יינתן אישור סופי של ההזמנה ויישלח אישור
וחשבונית קנייה לכתובת הדוא"ל על ביצוע הפעולה. ההזמנה תירשם במחשבי הום סנטר
וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור " כרטיס לקוח".

20.  במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י
חברת האשראי,  מבצע הפעולה יקבל הודעה
מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף
לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומבוטלת
.

21.  יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת
רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו
wall art  אינה מחויבת כלפי מבצע
הפעולה כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי
.

22.  כל ההזמנות שאושרו ע"י חברות
האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס "הזמנה חדשה
".

23.  הרישום שנרשם במחשבי wall art ואישור
התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
.

24.  חיוב מבצע הפעולה בגין המוצר או
השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי
.

25.  תעודת אישור תשלום תישלח לכתובת תיבת הדוא"ל,
אשר הוקלדה בעת הרכישה
.

26.  ניתן לשלם בצורה מאובטחת באמצעות
כרטיס אשראי וביט.  מבצע הפעולה מצהיר כי
ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה
 credit guard
הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אתר הום סנטר וכן באמצעות סיסמה שמבצע
הפעולה מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"חשבון שלי".

הגורם הזכאי לבצע פעולות רכישה

27.  כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות
רכישה של מוצרים המוצעים באתר
wall art ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע
פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר
wall art, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר, בכפוף לתנאי תקנון זה.

28.  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא
כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18)
או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את
wall art.

29.  תנאי מוקדם נוסף הינו היות המשתמש בעל
תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין זר הנמצא
בארץ כדין.

30.  פעולת רכישה של מוצרים באתר wall art נעשית באמצעות אתר
האינטרנט בלבד בכרטיס אשראי שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל
.

31.  על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת
האינטרנט ובעל כתובת בישראל
.

32.  מחירי האתר תקפים באתר בלבד.

33.  מובהר שוב כי תנאי מוקדם לאישור פעולת
הרכישה על ידי
wall art
הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש מבצע הפעולה לבצע
את פעולת הרכישה -לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה
כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי מבצע הפעולה.

34.   Wall art רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

34.1
מבצע הפעולה
ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על
הוראות הדין
.

34.2 מבצע הפעולה הפר
תנאי מתנאי התקנון
.

 34.3 מבצע הפעולה מסר
בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון
.

34.4 מבצע הפעולה ביצע
מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב
wall art או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות
ו/או מי מצד ג' כל שהוא
.

34.5  מבצע הפעולה מתכוון לשוב ולמכור המוצר או השירות
בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו
.

35.  Wall art
תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר למבצע הפעולה בחתימת בעל
כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד
אספקת המוצר
.

36.  הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית
והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים
.

     המוצרים המוצעים לרכישה באתר wall art

37.  Wall art
מציעה לרכישה באתר מגוון מוצרי קיר, לרבות: טפטים, צבעי קיר, מדבקות
קיר וקנבסים. ניתן לבצע איסוף עצמי או משלוח עד הבית בתוספת תשלום.

38.  Wall art
מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון
לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל-
Wall art שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או
לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר
הרכישה
.

39.  Wall art
תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם, כאמור לעיל, ייתכנו מקרים בהם
ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מידי אלא
זמן סביר לאחר מכן
.

40.  האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם,
לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה על היצרן נותן האחריות ועל הום
סנטר.

42.  כל מוצר המוצע לרכישה באתר wall art ילווה בנתונים הבאים
לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה
:

42 1. פרטי חב' הום
סנטר, לרבות מספר חברה וכתובתה
.

42 2. התכונות העיקריות
של המוצר
.

42 3. מחיר המוצר ותנאי
התשלום האפשריים
.

42 4. מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי
הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת.
Wall art תהיה
רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה
.

42 5. מועד ודרך אספקת המוצר– מיום אישור
חברת האשראי את פעולת הרכישה
.

42 6. התקופה שבה ההצעה
תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע
מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר
wall art ובכפוף לתנאים
המפורטים בתקנון זה
.

42 7. זהות חברת השירות
ו/או שם היצרן וארץ ייצור הנכס
.

42 8. פרטים בדבר זכות מבצע הפעולה לבטל את
החוזה, כמפורט בסעיפים 50-60 להלן
.

42 9. מידע בדבר
האחריות לנכס או לשירות
.

 

 

     אופן ביצוע פעולת רכישה

43.  מבצע הפעולה רשאי לרכוש כל מוצר המוצע
למכירה דרך אתר
wall art.

44.  Wall art
ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים
שגויים או פרטים כלשהם על ידי מבצע הפעולה למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו
מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם
.

45.  אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוגדר על
ידי מבצע הפעולה במערכת, ואליה בלבד
.

46.  פרטי פעולת הרכישה ופרטי מבצע הפעולה
ישמשו לשימושה הפנימי של
wall art בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת
האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך
ביצוע ההובלה ו/או ההתקנה. מבצע הפעולה מסכים כי
wall art תשמור את פרטיו במערכת
נתוניה
.

47.  מערכת המחשב של wall art מנהלת רישום ממוחשב
לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר
wall art ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

     ביטול עסקת הרכישה

48.  עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת
הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן
: "חוק הגנת הצרכן"), זכותו של מבצע הפעולה לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה לwall art וזאת החל מיום עשיית
העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום שקיבל מבצע הפעולה את המוצר או מיום שקיבל מבצע
הפעולה מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 4 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר
.

49.  על אף האמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק
שנערכה עם רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, רשאי מבצע
הפעולה לבטל את העסקה בתוך תקופה ארוכה יותר של ארבעה חודשים מיום
עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף
14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה
בין החברה למבצע הפעולה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית
.

50.  הייתה למבצע הפעולה זכות לבטל עסקה
לפי  הדין או לפי המוסכם עם החברה, יוכל
לבטלה בהודעת ביטול שימסור לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי
ההתקשרות ביחס לכל דרך ביטול
:

א. בעל פה – בטלפון
מספר 073-2746295 או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי  הדין כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב.

ב. בדואר רשום
לכתובת – רח' טוליפמן 7א, א.ת. ישן ראשל"צ.

ג. בדואר אלקטרוני
לכתובת
[email protected]

ד. בפקסימיליה,
למספר- 09-9573294

ה. בטלפון,
למספר- 073-2746295

ו. באינטרנט –
באמצעות טופס
צור קשר .

51.  בהודעת ביטול שיעביר מבצע הפעולה
לחברה עליו לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור
לעיל – עליו למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בין הצדדים בעת ההתקשרות
.

52.   במרבית המקרים, המוצרים מיוצרים
בהתאמה אישית לפי מידות מיוחדות, לפיכך, מבצע פעולה אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית
ומבקש לבטל את העסקה, יודיע להום סנטר על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד
ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח
.

53.  ככל שהדבר אפשרי  או סביר יש
להחזיר המוצר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק,
פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא
.

54.  תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם
להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן
.

55.  בהתאם לכך:

1.             
בביטול עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו
או איחור במסירה, תחזיר החברה למבצע הפעולה תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה
ששולם על ידו ויבוטל חיובו, ללא דמי ביטול. ככל שהנכס הגיע למבצע הפעולה עליו
להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו ויודיע על כך לחברה
.

2.      בביטול בשל טעמים אחרים, תחזיר החברה למבצע
הפעולה תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, זולת דמי
ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ₪- לפי הנמוך מבניהם. ככל שהנכס
הגיע למבצע הפעולה עליו להעמידו לרשות החברה במקום העסק ויודיע
על כך לחברה
.

3.      החברה רשאית לתבוע נזקיה בשל כך שערך
הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו
.

56.  במקרה של ביטול שלא עקב פגם/אי
התאמה/איחור, ככל שיבקש מבצע הפעולה כי
wall art תוביל חזרה את המוצר המוחזר, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם
המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא מבצע הפעולה בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות
ההובלה המקובלות ב
wall art.

57.  לא יוחזר מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה
משימוש לא נכון. אין החלפה / החזרת מוצרים פסידים.

58.  יובהר כי לא תאפשר החזרה או החלפה של
מוצרים אשר יוצרו בהתאמה אישית, אלא רק במקרים בהם נפל פגם בייצור המוצר, וכל זאת
בתנאי שיחזיר המשתמש את הפריט שרכש לחברה, על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם ו/או
ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

תשלום

59.  חיוב מבצע הפעולה בגין המוצר שרכש
יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על
ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי
.

60.  ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי
התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב מבצע הפעולה באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור
חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב
הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב מבצע הפעולה לשלם עבור המוצר, לא
יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב
הרגילים של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי
כל מוצר
.

61.  כל המחירים המוצגים באתר wall art כוללים מע"מ.
המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על מבצע
הפעולה
.

62.   מבצע הפעולה מצהיר כי ידוע לו שהתשלום באמצעות
כרטיס אשראי מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת
wall art לאחר ביצוע הרכישה על
ידי הלקוח. מובהר שוב, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את מבצע הפעולה,
עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות הום סנטר ומבצע הפעולה מוותר בזאת
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה
.

     אחריות ושירות

63.  כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר wall art הינם חדשים,
באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו
סוג
.

64.  האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים
חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר למבצע הפעולה
.

65.  בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן
ו/או נותן השירות, הום סנטר תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות
המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר
.

     אספקת/הובלות המוצרים

66.  Wall art
תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף
לאמור בתקנון זה) שהוקלדה בעת הרכישה. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של איסוף
עצמי  מתוך הסניפים הפרוסים בארץ והמנויים באתר, וזאת ללא כל עלות בגין
המשלוח, ההזמנה תסופק עד 7 ימי עסקים, מותנה בכך שהמוצר מצוי במלאי של אותם
סניפים. ככל וקיים צורך לנייד המוצר מסניף אחר, יתארך מועד האספקה של 14 ימי עסקים
בהתאמה ויתווסף לו הזמן הסביר הנדרש לביצוע הניוד.

67.  חברת השליחויות מגיעה לכל חלקי הארץ,
כולל יישובים מרוחקים ויישובים מעבר לקו הירוק
מובהר כי ההגעה לאזורים החריגים כרוכה במשך
שינוע ארוך מהרגיל
אזורים חריגים הנם: יישובי רמת הגולן וגבול
הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי
הערבה, אילת וים המלח, בתי חולים, משרדי ממשלה ואוניברסיטאות
.

68.  Wall art
תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים
בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
Wall art מתחייבת
לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי
.

69.  Wall art
לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון
ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של
wall art לרבות שביתות השבתות וכיו"ב.

70.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה
ביטחונית
wall art
תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם
עמם מראש
.

71.  דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים
הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא
אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים
בהעדר מעלית,
משלוחים מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה
את המוצרים עד לדירה
.

72.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ
לישראל
wall art
תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה
.

73.  זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה
מצוינים באתר או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא
כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג , ימי שבתון, שביתה, השבתה וערבי זיכרון)

74.  בעת אספקת המוצר, רשאית wall art לדרוש
את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל
כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר
.

75.  יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב מבצע
הפעולה, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות
המשלוח בפועל
.

76.  wall art
שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף
ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה
.

77.  יובהר, כי  דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו
על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם
.

78.  תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל
הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש
.

79.   תעודת המשלוח תודבק על הקרטון
החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש
.

תנאים נוספים

80.  wall art
שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו.
כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון כפי שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר
wall art.

81.  המידע וההמלצות הניתנים באתר, לדוגמה
המלצות בנושא שיפור ועיצוב הבית, משקפים את עמדת
wall art בלבד  וקיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה.
משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל
תביעה כלפי
wall art  בכל הכרוך ונובע מכך.

82.  מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם
מיוצרים על ידי
wall art,
נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים ו
wall artעושה מאמצים עילאיים לאמת  מידע זה בעת פרסומו באתר. wall art לא תישא באחריות לכל
אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שקיבלה כאמור
.

83.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן
להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה
תביעה בכל הכרוך ונובע מכך
.

84.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם
בשליטת
wall art
יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל
אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים למבצע הפעולה ו/או יפגעו במערכות
המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר
wall art, ו/או אם יחולו בין
מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים
בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%,
רשאית
wall art
להודיע על ביטול עסקת הרכישה ללא מתן פיצוי
.

85.  במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה
וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל
חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן מבצע הפעולה, תהיה
wall art רשאית
לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו למבצע הפעולה
.

86.  במידה שיתברר ל
wall art
כי היא אינה יכולה,
במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים למבצע הפעולה במקום מגוריו ו/או היא אינה
מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי מבצע הפעולה,
תהיה
wall art
רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר למבצע הפעולה
.

87.  בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב wall art למבצע
הפעולה את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי
העניין, ומבצע הפעולה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה
.

88.  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,
לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה
הבלעדית של
wall art
ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך
אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור
wall art בכתב ומראש.

89.  בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא
לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית
.

90.  אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת
דעה לגבי אופיים או טיבם
.

91.  רישומי המחשב של wall art בדבר
הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
.

92.  כל הודעה למבצע הפעולה תבוצע לכתובת
ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה
בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי מבצע הפעולה בתוך 7 ימים מיום
שנמסרה למשלוח
.

93.  wall art
אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף
שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך
.

שירות לקוחות

94.  ניתן לפנות לנציגי השירות של wall art בכל שאלה הנוגעת
לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול
המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה
ונעימה
.
לחץ
כאן
ל"צור קשר".

     פרטיות ואבטחת מידע

95.  עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות
לקוחותיה
.

96.  במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור
ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום,
מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי
כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה
.

97.  לא נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל של
הלקוח ללא הסכמתו
.

98.  Wall art
מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן ותיקון מס' 40 לחוק
התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982
.

99.  Wall art
רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר
.

100.           
המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה
על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר

ה\6\0\366073